ABC bokforlag
 
Kontaktinfo
BOK: Barn og valper
EmptyFaces.com
Gratis musikk (MP3)
WebBusiness.no

Kontaktinformasjon
VIKTIG:

Vi har på ubestemt tid innstilt vurderingen av nye manuskript.

Vi har for tiden ikke kapasitet til å vurdere nye manuskript for utgivelse e.l., og henvendelser om dette vil derfor dessverre bli fortløpende avvist pr. e-post. Vi returnerer for øvrig ikke mottatte manuskript.Postadresse: ABC bokforlag, Tverrmoen 13, 4645 Nodeland
E-post:
Internett: www.ABCbokforlag.no
Bankkonto: 3090.11.51896
Org. nr.: NO 983 182 364
Forlagsnr.: 997325 (hos Nasjonalbiblioteket)


Vennligst benytt e-post eller brevpost, så får du en rask tilbakemelding.
Bokhandlere kan ringe 9329 1001.